Persbericht, donderdag 9 februari 2012

 

Van Gogh Europe: samenwerking Europese Van Gogh locaties

Krachten gebundeld voor behoud Van Gogh erfgoed

Vanmorgen is in het Van Gogh Museum in Amsterdam een samenwerkingsovereenkomst getekend door ruim 20 organisaties uit Europa die zich bezig houden met het erfgoed van Vincent van Gogh. Dit is het startschot voor Van Gogh Europe, een internationale samenwerking die tot stand is gebracht om gezamenlijk zorg te kunnen dragen voor kwaliteit van beheer, behoud, zichtbaarheid en ontwikkeling van het erfgoed van Vincent van Gogh.

Verschillende musea, erfgoedinstellingen, steden en organisaties uit Nederland, België en Frankrijk hebben gezamenlijk het initiatief genomen voor Van Gogh Europe. Er wordt een intensieve samenwerking opgezet om met respect voor authenticiteit en kwaliteit een belangrijke bijdrage te leveren op maatschappelijk, economisch en kunstinhoudelijk gebied. Hierbij moet gedacht worden aan ondermeer publieksactiviteiten, onderwijsprojecten, digitale producten, wetenschappelijke activiteiten en toerisme.

 

De Nederlandse organisaties die deelnemen aan Van Gogh Europe zijn het Van Gogh Museum in Amsterdam, het Kröller-Müller Museum in Otterlo (gemeente Ede), het Noordbrabants Museum in

‘s-Hertogenbosch, Van Gogh Brabant met erfgoedlocaties in Zundert, Nuenen, Tilburg en Etten-Leur,Vrijetijdshuis Brabant, 2018Brabant Culturele Hoofdstad van Europa|Kandidaat, RBT KAN, het Veluws Bureau voor Toerisme en de gemeente Ede. Daarnaast hebben diverse Belgische en Franse musea, erfgoedinstellingen en steden vandaag de samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

 

Behoud en ontwikkeling

Vincent van Gogh is van onschatbare waarde geweest voor de kunstgeschiedenis. De energie en toegankelijkheid van zijn werk spreekt zeer veel mensen aan, wereldwijd. Van Gogh Europe brengt de plekken waar Van Gogh heeft gewoond en gewerkt, en de instellingen waar zijn werk wordt bewaard, onderzocht en getoond, samen.

Door met de betrokken partijen alle aspecten van het werk en van de leef- en denkwereld van Van Gogh te verbinden op Europees niveau wordt gestreefd naar een nieuwe dimensie in de zichtbaarheid, behoud en ontwikkeling van zijn erfgoed. Hierbij zal samengewerkt worden met overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Kwaliteit staat altijd centraal.

Activiteiten kunnen betrekking hebben op alle locaties of op regionaal of lokaal niveau, maar zullen altijd van Europees belang zijn. Voorbeeld van een dergelijke ontwikkeling is de restauratie van Van Goghs woonhuis in Wasmes, België. Na meer dan twintig jaren leegstand heeft de Stichting Mons 2015 initiatieven genomen om het huis te behouden, te restaureren en open te stellen voor het publiek. Dit is besloten in het kader van Mons 2015 Culturele Hoofdstad van Europa en van de ontwikkeling van Van Gogh Europe. De bedrijven AKZO NOBEL, Franki en Matexi hebben aangeboden zorg te dragen voor de renovatie van het huis.

Van Gogh Europe verwacht dat medio 2013 de eerste resultaten van de samenwerking zichtbaar zullen zijn voor het publiek.

 

 

Met dank aan Dhr. Frans Boogaard, Nederlandse correspondent in België